Hver dør i hytta var handmalt med forskjellige motiver.