Her ligger noen av de 9 hundene som var med opp på Kvernsjøen