Her står Bark å skunderer Alfa sin stand. Her er han snart 4 mnd.