Alfa apporterer tørket rype under apportkonkurransen